Muzyczna Podróż dookoła Świata

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego